Wednesday, 6 April 2011

~PERBEZAAN PEMBELAJARAN KOOPERATIF & PEMBELAJARAN KOLABORATIF

Pembelajaran Koperatif
Pembelajaran Kolaboratif

Satu strategi pembelajaran berteraskan pasukan kecil. Setiap murid bertanggungjawab tentang pencapaian diri sendiri dan membantu ahli kumpulan


Berasaskan kepada idea bahawa pembelajaran adalah satu tingkah laku sosial. Pembelajaran berlaku melalui perbincangan atau komunikasi fizikal atau virtual.

Pergantungan positif setiap ahli dalam menentukan kejayaan pasukan.


Tiada ‘kontrak’ / pergantungan dalam kolaborasi bersama.

Peranan guru sebagai fasilitator, menstrukturkan dan memantau aktiviti pasukan mencapai objektif.


Tidak memerlukan pemantauan guru dan tidak berstruktur.

Hasil secara kumpulan

Hasil secara individu.

No comments:

Post a Comment